Wie zijn wij?

Jack Marcelis

Jack Marcelis

Fysiotherapeut sinds 1981, afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie "West Brabant" te Breda. Manueel Therapeut sinds 1987, afgestudeerd aan de SOMT te Amersfoort. Orofaciaal fysiotherapeut sinds 1991 afgestudeerd aan ACTA Amsterdam.
BIG-nummer: 29034420804.

Specialisaties:

Hans Vrolijk

Hans Vrolijk

Algemeen Fysiotherapeut/Manueeltherapeut.
Fysiotherapeut sinds 1990, afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie te Breda. Manueeltherapeut sinds 1997, afgestudeerd aan de SOMT te Amersfoort.
Na- en bijscholing volg ik zowel voor het register Fysiotherapeut als Manueeltherapeut, in brede zin.
BIG-nummer: 79035417204.

Specialisaties:

Kwaliteit

De therapeuten zijn BIG-geregistreerd en lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Deze beroepsorganisatie waarborgt de kwaliteit van ons vak. Er is een privacyregelement en klachtenregeling van het KNGF.
Voor de specialisaties zijn we lid van de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) en de NVOF (Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie). Om deze registraties te onderhouden wordt steeds aan alle verplichte bij- en nascholingen voldaan.
Naast deze officiële certificeringen wordt onze kwaliteit ook jaarlijks door Qualiview onder patiënten gepeild, welke ons gemiddeld met een 9.5 beoordelen.

We hechten veel waarde aan privacy. Uw gegevens worden goed bijgehouden en zorgvuldig bewaard. Met persoonlijke mededelingen wordt uiterst zorgvuldig omgegaan.
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei medische en administratieve gegevens bij. Hierbij worden de Wet op de Persoonsregistratie en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden in het AVG privacybeleid.