Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Wat houdt directe toegankelijkheid in?

Sinds 1 januari 2006, kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van een huisarts of specialist. In de meeste gevallen is het ook zonder verwijzing mogelijk de behandeling vergoed te krijgen via uw zorgverzekeraar. Bij twijfel of behandeling nodig is of als blijkt dat u wel een verwijzing nodig heeft voor vergoeding, verwijzen wij u naar uw huisarts.
Het is overigens altijd verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daar rekening mee houden bij de behandeling van andere klachten.

De procedure

Wanneer u zich zonder verwijzing bij ons meldt, bestaat de behandeling uit de volgende stappen.
De eerste afspraak bestaat uit een screening van circa 15 minuten. Dit is een gesprek over uw klacht en gezondheidssituatie, aan de hand waarvan wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek wenselijk is. Eventueel vindt er een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening.
Aan deze screening zijn kosten verbonden, die door uw aanvullende verzekering vergoed worden. Heeft u deze aanvullende verzekering niet of niet voldoende, dan zult u de kosten zelf dienen te voldoen. Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling, en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totalte aantal te vergoeden fysiotherapeutische behandelingen.

Uw huisarts wordt door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht wanneer daar aanleiding toe is en u daar toestemming voor geeft.
Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, volgt er een afspraak voor een uitgebreid onderzoek en behandeling. De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt. Dit onderzoek omvat dan naast een lichamelijk onderzoek een functietest en het maken van een behandelplan.

Bovenstaand proces neemt meestal de gehele eerste zitting in beslag en wordt opgeslagen in het zgn. elektronisch patiŽntendossier (EPD). Hierna wordt de behandeling ingesteld. Tussentijds en aan het eind van de behandelserie wordt geŽvalueerd. Zonodig tussentijds, maar zeker aan het eind van de behandelserie wordt een verslag gemaakt dat naar een verwijzer, huisarts of specialist, gestuurd wordt.

Zoals altijd kunt u ook zonder verwijzing uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken.