Afspraken

Afspraak maken

Een afspraak maken kan het beste telefonisch. Tijdens het maken van een afspraak kunt u, indien gewenst, een keuze van behandelaar of therapievorm aangeven. Op onze openingstijden kunt u zich ook persoonlijk aanmelden in de praktijk.
Onze openingstijden en contactgegevens zijn op de contactpagina te vinden.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing van een arts of specialist meer nodig. (Voor meer informatie hierover, zie onze pagina over de directe toeganklijkheid van de fysiotherapie.)

Behandeling aan huis

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen is het mogelijk om aan huis behandeld te worden. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut, en eventueel met uw huisarts, wordt bekeken of er een medische noodzaak is om behandeling aan huis uit te voeren.
Neemt u bij vragen hierover gerust contact met ons op.

Afmelden van uw afspraak

Het afmelden voor een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren.
Als u zich niet 24 uur van te voren afmeldt, dan wordt de behandeling niet aan de verzekering, maar aan u doorberekend. Dit omdat deze tijd speciaal voor u gereserveerd is, en de verzekering geen kosten vergoedt als u niet bent verschenen.
U kunt zich te allen tijde via e-mail of vaste telefoon afmelden. 's Avonds en in het weekend kunt u hiervoor inspreken op ons antwoordapparaat.
Deze gegevens vindt u op ons afspraakkaartje en op deze site.

Praktijkregels

Verzekering

De behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, waarbij de meeste behandelingen uit het aanvullende pakket vergoed worden. Behandelingen met een chronische indicatie worden, na twintig keer, uit de hoofdverzekering vergoed. De aanvullende verzekering verschilt per verzekeraar en per polis. Informeer daarom zelf bij uw verzekeraar hoe fysio- en manuele therapie bij u vergoed wordt. Voor een indicatie van de vergoedingen per zorgverzekeraar kunt u terecht op de site van de Zorgwijzer.

De behandelingen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waarbij tevens afspraken gemaakt zijn over de tarieven. Wij kunnen de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Geef hiervoor uw verzekeringsgegevens en uw burgerservicenummer aan ons door.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft of geen vergoeding meer krijgt voor fysio- of manuele therapie, dan ontvangt u een nota van ons. Zie voor meer informatie hierover onze tarievenpagina.